Waarom hebt U mij verlaten

Eenzaam
die klacht
in de nacht
Hij had niets meer
Veracht

Bespot
ophitsende gelederen
verdelen zijn klederen
zijn leven vloeit weg
Was

Dood
vergoten bloed
het stoffige graf
Hij gaf zijn leven
Volbracht!

n.a.v. Psalm 22

Uit: “Transparant, een elfde kleur”
de Psalmen in telkens elf woorden.
uitgave 2014 in eigen beheer, te bestellen via contact