Passievierdaagse

Witte donderdag

Wenend
eenzame tranen
drup’len in Getsémane
Hij leed Zijn strijd
Verraden

Goede Vrijdag

Veroordeeld
vergoten bloed
martelpaal op Golgotha
Hij gaf Zijn leven
Onschuldig

Stille zaterdag

Volbracht
serene rust
een sluitende steen
Hij lag in doodsdoeken
Stilte

Paaszondag

Overbodig
die reukolie
het open graf
Hij heeft de dood
Verslagen

Uit: ‘Zie ik mens…’