Vertrouw op God

Vertrouw met heel je hart op God,
verwacht het niet van eigen denken.
in Vadershand ligt heel je lot
en zo kan Hij zijn liefde schenken.

Verwacht het niet van eigen denken,
in Vadershand ben je geborgen,
en zo kan Hij zijn liefde schenken;
ja, de Heer zal voor je zorgen.

In Vadershand ben je geborgen,
in Vadershand ligt heel je lot.
ja, de Heer zal voor je zorgen;
vertrouw nu maar op God.

 

 
N.a.v. Spreuken 3:5 Het Boek