foto van bundelHeur hoogste lied

een poëtische dialoog in beminnelijk dialect.

Een vertaling van het Hooglied,
mit beminnelijke gedichten in de streektaal van de Riest.

Het Hooglied  vertaalt in beelden, zoaj ze in Drenthe ziet.

De tekst is ofwisseld mit gedichten,
waor een diep gevuul inlegt is
en foto’s uut de buurte van Echten (Dr).

Uitgave: 2015 in eigen beheer
Spellingscontrole en productie: Huus van de Taol, Beilen

ISBN 978-90-823418-0-5   NUR  306

Dit boekje is voor € 11,95 excl. verzendkosten te bestellen
via het contactformulier.