Wat was, wat is geweest

Wat was, wat is geweest.

Na eerdere uitgaven o.a. de bundels ‘Een wandeling in geurende kleuren’, ‘Transparant’ en ‘Heur hoogste lied’ in de streektaal van Zuidwest Drenthe, is deze uitgave tweetalig.

Zowel in het standaard Nederlands als in haar moerstaal beschrijft zij de herinnering aan haar ouders en het dementieproces van haar moeder.

‘Wat was, wat is geweest’ gaat over verlies, vergeten, herinneren en het afscheid.
De teksten worden afgewisseld met foto’s van haar zus Hennie Visser-van de Belt.

Uitgave: 2016 in eigen beheer
Spellingscontrole en productie: Huus van de Taol, Beilen

ISBN 978-90-823418-1-2   NUR  306

Dit boekje is voor € 11,95 excl. verzendkosten te bestellen
via het contactformulier.